Thursday, February 10, 2011

Maksud Sebenar CALCULUS
 mengikut Wikipedia, 'calculus' adalah sebuah perkataan dari bahasa latin yang membawa maksud:

batu-batu kecil yang digunakan untuk mengira.x sesuai langsung dengan apa yang di belajar.
-.-

No comments:

Post a Comment